Sieczko, Anna, i Julia Szewczyk. 2022. „Trudne Dziedzictwo Kulturowe łódzkich Żydów I Jego Rola W Turystyce Kulturowej współczesnej Łodzi”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 17 (październik):91-100. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.9.