Gabryjończyk, Piotr, i Marta Figatowska. 2022. „Wpływ zagrożenia Terrorystycznego W Turcji Na Preferencje Wyjazdowe Polskich uczestników Ruchu Turystycznego”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 18 (grudzień):41-52. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.17.