Parzonko, A. (2014) „Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (2), s. 55–65. doi: 10.22630/TIRR.2014.2.21.