Sammel, A. (2014) „Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (2), s. 67–77. doi: 10.22630/TIRR.2014.2.22.