Sieczko, A. (2014) „Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (2), s. 79–89. doi: 10.22630/TIRR.2014.2.23.