Stawicka, E. (2014) „Strategia społecznej odpowiedzialności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie projektu «Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu»”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (2), s. 91–98. doi: 10.22630/TIRR.2014.2.24.