Werenowska, A. (2015) „City placement jako forma promocji regionu”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (4), s. 145–152. doi: 10.22630/TIRR.2015.4.27.