Stawicka, E. (2016) „Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (6), s. 99–111. doi: 10.22630/TIRR.2016.6.25.