Mączka, D. i Kozak, A. (2017) „Questing jako innowacyjny produkt turystyczny”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (7), s. 49–59. doi: 10.22630/TIRR.2017.7.5.