Sieczko, A. (2017) „Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (7), s. 91–98. doi: 10.22630/TIRR.2017.7.9.