Balińska, A. (2017) „Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (8), s. 5–14. doi: 10.22630/TIRR.2017.8.13.