Dziemdziela, P. (2017) „Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (8), s. 47–54. doi: 10.22630/TIRR.2017.8.17.