Trajer, M. i Krzyżanowska, K. (2017) „Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (8), s. 115–126. doi: 10.22630/TIRR.2017.8.24.