Krzyżanowska, K. i Wilczewska, K. (2018) „Turystyczne wyjazdy zagraniczne w opinii ich uczestników”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (9), s. 45–54. doi: 10.22630/TIRR.2018.9.5.