Wojcieszak, M. i Zawadka, J. (2018) „Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (9), s. 97–107. doi: 10.22630/TIRR.2018.9.11.