Kozak, M. (2018) „Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz «Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski», Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (9), s. 129–136. doi: 10.22630/TIRR.2018.9.14.