Wojcieszak-Zbierska, M. i Zawadka, J. (2019) „Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (11), s. 127–138. doi: 10.22630/TIRR.2019.11.12.