Bartczak, M. i Szymankowska, A. (2019) „Reasons for the resignation of young people from employment”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (12), s. 5–14. doi: 10.22630/TIRR.2019.12.13.