Olejniczak, W. (2019) „Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (12), s. 77–84. doi: 10.22630/TIRR.2019.12.20.