Werenowska, A. (2019) „Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (12), s. 95–102. doi: 10.22630/TIRR.2019.12.22.