Nowak, C. (2020) „Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (13), s. 103–115. doi: 10.22630/TIRR.2020.13.9.