Brodzikowska, K. i Olejniczak, W. (2021) „Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (15), s. 15–23. doi: 10.22630/TIRR.2021.15.2.