Pietrzak-Zawadka, J. i Malej, P. (2021) „Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (15), s. 93–103. doi: 10.22630/TIRR.2021.15.9.