Gabryjończyk, K. i Gabryjończyk, P. (2021) „Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (16), s. 27–40. doi: 10.22630/TIRR.2021.16.17.