Olejniczak, W. (2021) „Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (16), s. 67–75. doi: 10.22630/TIRR.2021.16.20.