Parzonko, A. i Sieczko, A. (2021) „Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (16), s. 77–87. doi: 10.22630/TIRR.2021.16.21.