Balińska, A. ., Olejniczak, W. . i Cymerman, D. . (2020) „Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracji warszawskiej w percepcji konsumentów”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (14), s. 21–30. doi: 10.22630/TIRR.2020.14.15.