Gabryjończyk, P. i Kozłowski, K. . (2022) „Wpływ samorządowych instytucji kultury na kreowanie lokalnego wizerunku turystycznego na przykładzie gminy Piaseczno”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (17), s. 47–57. doi: 10.22630/TIRR.2022.17.5.