Krzyżanowska, K. i Reda, A. (2022) „Determinanty uczestnictwa kibiców w sportowych imprezach masowych”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (17), s. 59–68. doi: 10.22630/TIRR.2022.17.6.