Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J. Z. i Sakowicz, S. (2022) „Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (17), s. 81–90. doi: 10.22630/TIRR.2022.17.8.