Sieczko, A. i Szewczyk, J. (2022) „Trudne dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w turystyce kulturowej współczesnej Łodzi”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (17), s. 91–100. doi: 10.22630/TIRR.2022.17.9.