Bogusz, M. (2022) „Turystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (18), s. 23–30. doi: 10.22630/TIRR.2022.18.15.