Gabryjończyk, P. i Figatowska, M. (2022) „Wpływ zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (18), s. 41–52. doi: 10.22630/TIRR.2022.18.17.