Chojnacka-Ożga, L. i Ożga, W. (2023) „Wykorzystanie potencjału turystycznego Szlaku Piastowskiego – wybrane aspekty”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (19), s. 73–82. doi: 10.22630/TIRR.2023.19.7.