Sieczko, A. (2023) „Kulinarne doświadczenia jako nowy obszar badań w ramach doradztwa turystycznego”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (19), s. 97–106. doi: 10.22630/TIRR.2023.19.9.