Stolarczyk, P. i Kraciński, P. (2023) „Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (19), s. 107–115. doi: 10.22630/TIRR.2023.19.10.