Gabryjończyk, P. i Zawadka, J. (2023) „Polityka samorządu województwa mazowieckiego w zakresie wspierania aktywności fizycznej jego mieszkańców”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (20), s. 51–61. doi: 10.22630/TIRR.2023.20.18.