Krzyżanowska, K. (2023) „Preferencje polskich rolników dotyczące źródełi zakresu informacji branżowychprzydatnych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (20), s. 75–82. doi: 10.22630/TIRR.2023.20.20.