Lemanowicz, M. i Adamska, K. (2023) „Determinanty postaw konsumentówwobec żywności wygodnej”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (20), s. 83–93. doi: 10.22630/TIRR.2023.20.21.