Ogłoziński, O. i Parzonko, A. (2023) „Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego studentów”, Turystyka i Rozwój Regionalny, (20), s. 117–127. doi: 10.22630/TIRR.2023.20.24.