[1]
E. Stawicka, „Strategia społecznej odpowiedzialności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie projektu «Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu»”, TRR, nr 2, s. 91–98, grudz. 2014.