[1]
E. Stawicka, „Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce”, TRR, nr 6, s. 99–111, grudz. 2016.