[1]
D. Mączka i A. Kozak, „Questing jako innowacyjny produkt turystyczny”, TRR, nr 7, s. 49–59, maj 2017.