[1]
P. Dziemdziela, „Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej”, TRR, nr 8, s. 47–54, grudz. 2017.