[1]
M. Trajer i K. Krzyżanowska, „Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020”, TRR, nr 8, s. 115–126, grudz. 2017.