[1]
K. Krzyżanowska i K. Wilczewska, „Turystyczne wyjazdy zagraniczne w opinii ich uczestników”, TRR, nr 9, s. 45–54, maj 2018.