[1]
M. Wojcieszak i J. Zawadka, „Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, TRR, nr 9, s. 97–107, maj 2018.