[1]
M. Kozak, „Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz «Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski», Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017”, TRR, nr 9, s. 129–136, maj 2018.