[1]
M. Wojcieszak-Zbierska i J. Zawadka, „Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim”, TRR, nr 11, s. 127–138, maj 2019.