[1]
A. Werenowska, „Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia”, TRR, nr 12, s. 95–102, grudz. 2019.